BEMAS

BEMAS vzw is een cross-sectorale non-profit beroepsorganisatie rond het thema onderhoud en asset management (levenscyclusbeheer). Momenteel zijn zowat 585 bedrijven lid van BEMAS. Ongeveer de helft zijn assetintensieve organisaties zoals productiebedrijven uit zowat alle sectoren (chemie, voeding, metaal, enz.) en uitbaters van infrastructuur (zoals nutsbedrijven of openbaar vervoer). Een kwart van de leden zijn onderhoudsdienstenverlenende bedrijven en het overige kwart bestaat uit andere toeleveranciers in onderhoud (supplies, consultancy, ICT of opleiding en onderwijs). 80% van de leden is gevestigd in Vlaanderen. BEMAS brengt dit inhoudelijk en geografisch gediversifieerde netwerk in Repair Teens in. 

Evonik

Evonik is een wereldwijde speler op het vlak van speciality chemicals. Binnen Evonik verzorgt de afdeling Evonik Technical Services (TS) het onderhoud en de engineering in de verschillende fabrieken en chemieparken. Zo staat de TS in Antwerpen in voor de technische dienstverlening voor vijftien verschillende chemische productie-eenheden. Dankzij de competente medewerkers kan Evonik ervaring in verschillende deelgebieden van techniek en wetenschappen aanreiken, zowel op conceptueel als praktisch vlak. Evonik zet ook in op verdere digitalisatie van proces en techniek en geeft ook die focus graag mee. Duurzaamheid en servicebaarheid van de installatie zijn een belangrijk aspect in het dagdagelijkse beleid van onderhoud en engineering bij Evonik. Evonik wil graag jongeren in contact brengen met de realiteit en de praktijk van de chemische industrie, en het belang van duurzaamheid daarin.

Manual.to

Manual.to helpt vooral technische bedrijven met praktijkgerichte, laagdrempelige, educatieve software, zodat zowel medewerkers, leveranciers als klanten van de bedrijven zich snel praktische kennis weten eigen te maken, te capteren en te delen. Tot de klanten van Manual.to behoren onder meer Volvo Car, De Lijn, de Vlaamse Overheid, Infrabel, Sibelco, Recticel, enz. Manual.to zorgt voor een makkelijke en snelle manier (in een unieke combinatie van video met tekst) om efficiënte én leuke trainingen en werkinstructies te maken en te delen. De software kan op diverse types toestellen en in diverse talen gebruikt worden om de gebruiker wegwijs te maken.
Voor Repair Teens betekent deze digitale, educatieve component een belangrijke insteek om de jongeren vertrouwd te maken met digitalisering en de sessies zelfstandig en in hun eigen tempo te kunnen doorlopen.

POM West-Vlaanderen

POM West-Vlaanderen is een provinciaal agentschap met een hart voor de ondernemers. Samen met partners maakt POM van West-Vlaanderen een provincie waar ondernemers kunnen groeien op een duurzame manier. POM stimuleert ondernemingszin, investeren in ruimte om te ondernemen, brengen innovatie dichter bij de ondernemer en ontwikkelen het aanwezige talent in West-Vlaanderen. POM West-Vlaanderen treedt in het kader van Repair Teens op als liaison binnen West-Vlaanderen naar bedrijven uit de speerpuntsectoren (onder meer voeding en mechatronica) en naar de provinciale werking rond onder meer flankerend onderwijs en natuur & milieu.

PXL

Hogeschool PXL is een hogeschool in Belgisch-Limburg, verdeeld in negen departementen, met diverse campussen verspreid over de gemeenten Hasselt, Genk en Diepenbeek. Het is een zelfstandige hogeschool met een openbaar en actief pluralistisch karakter, elk onderwijsnet is daarbij vertegenwoordigd in de Raad van Toezicht. De hogeschool behoort samen met de Universiteit Hasselt tot de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg en heeft een strategisch samenwerkingsverband met de Associatie KU Leuven.

Repair & Share

Repair&Share en het achterliggende Netwerk Bewust Verbruiken treden in het kader van Repair Teens op als liaison naar de Repair Cafés en aanverwante burgerinitiatieven in Vlaanderen. Repair&Share helpt Repair Cafés werven en motiveren voor het optreden als host voor kennismakingssessies. Repair&Share begeleidt de Repair Cafés die als host optreden en zorgt mee voor evaluatiemomenten. Repair&Share helpt mee real life cases aanreiken, zorgt mee voor de promotie van Repair Teens via de eigen kanalen en partners, en stelt haar expertise rond communitybuilding ter beschikking.

Thomas More

Thomas More is een Vlaamse katholieke hogeschool, lid van de Associatie KU Leuven. Ze ontstond bij de start van het academiejaar 2012-2013 door de fusie van Lessius Antwerpen, Lessius Mechelen en Katholieke Hogeschool Kempen. De maatschappelijke zetels bevinden zich in Mechelen (Thomas More Mechelen-Antwerpen vzw) en in Geel (Thomas More Kempen vzw). De hogeschool biedt professionele bachelors en graduaten aan op 14 campussen in 9 gemeenten in de provincie Antwerpen. Vier in Mechelen, twee in Antwerpen, één in Sint-Katelijne-Waver en vier in de Kempen.

Vandemoortele

De groep Vandemoortele is Europees marktleider in margarines, frituurolies en frituurvetten, en diepvries bakkerijproducten. De productiesite in Izegem is met 20 lijnen en 150.000 ton margarine per jaar de grootste margarinefabriek in Europa. Vandemoortele, Izegem levert niet alleen aan zowat alle grote retailklanten, maar ook aan de grootindustrie, bakkerijen en food-service kanalen. Hiervoor wordt een sterk geautomatiseerd productieapparaat ingezet en staan dagelijks 250 mensen paraat om hoogkwalitatieve margarines op de markt te brengen.

Vandemoortele behaalde in 2020 de Factory of the Future Award. Hierbij werd vooral de proactieve werkwijze van de technische dienst geprezen, naast belangrijke digitale verwezenlijkingen en de mensgedreven aanpak. Zo is Vandemoortele, Izegem de eerste in de groep die cobots inzet om samen met de mensen de machines te bevoorraden. Dit was voor België een uniek cocreatieproject met een start-up (Ko-motion). Vandemoortele is ervan overtuigd dat ze als grotere speler in de voedingsindustrie een maatschappelijke rol ten overstaan van jongeren te vervullen hebben. Vandemoortele Izegem was al van bij het begin hoofdsponsor van de Techniekacademie in Izegem, en heeft al meermaals de deuren opengesteld voor de Techniekacademie en technische scholen uit de omgeving.
Voor Repair Teens wil Vandemoortele jongeren laten kennismaken met een reëel en sterk geautomatiseerd machinepark. Vandemoortele wil hen laten ervaren hoe leuk techniek kan zijn en hoeveel energie je kan halen uit probleemoplossend denken. Het is belangrijk dat ze hierbij niet alleen het technische aspect ervaren, maar ook alert gemaakt worden voor veilig werken en het respecteren van hygiëneregels die in de voeding van kracht zijn.

VIVES

VIVES Hogeschool is een hogeschool met innovatieve campussen in vijf studentensteden en zes interessante studiegebieden. VIVES is oprichter en trekker van de Techniekacademie (sinds 2014), en heeft in die zin ruime ervaring met het uitbouwen van een traject zoals Repair Teens, zij het voor de doelgroep 8- tot 12-jarigen. VIVES heeft naast de Techniekacademie nog diverse STEM-initiatieven lopen, zowel op het vlak van toegepast onderzoek als van educatie en sensibilisering. VIVES maakt ook zelf deel uit van lerende netwerken en partnerschappen rond STEM. 

Afbeelding verwijderd.

Volvo Car Gent

Volvo Car Gent is een productiebedrijf van wagens uit het premium-segment en steunt daarvoor op 6.500 gemotiveerde medewerkers. In een hoogtechnologische omgeving met state-of-the-art installaties rijden dagelijks meer dan 1.000 wagens van de band. De assemblage start in de lasfabriek,die zo goed als vol staat met 100-en lasrobots. Vervolgens worden de koetswerken geschilderd in de verffabriek om nadien verder geassembleerd te worden in de eindmontage. In die drie hoofdfabrieken speelt de beschikbaarheid van de installaties een heel grote rol. Het nastreven van minimale storingstijd en optimale kwaliteit in alle processen zijn twee van de belangrijkste factoren en ook de bestaansreden van de fabriek in Gent. Om die optimale beschikbaarheid na te streven, wordt er binnen de onderhoudsdiensten van de respectievelijke processen voortdurend een evenwicht gezocht tussen kost en beschikbaarheid, hét basisprincipe van het V(alue) D(riven) M(aintenance) model. Er wordt daarbij volop ingezet op predictief onderhoud en optimalisatie van preventief onderhoud. De hoogopgeleide onderhoudstechniek(st)ers vormen hét hart van het onderhoudsgebeuren. Competenties gaande van PLC- en robottechnieken over kennis van diverse soorten aandrijvingen tot data mining en grondige kennis van PC-toepassingen, zijn onontbeerlijk. Volvo Car Gent wil deze boeiende technologische omgeving en het principe van continu leren inzetten om jonge mensen warm te maken voor de thematiek van onderhoud.

WestFraser