Over ons

Met RepairTeens willen de projectpartners 12- tot 14-jarigen warm maken voor STEM en laten zien hoe zij dankzij STEM zelf een positieve impact kunnen hebben op en bijdragen tot een duurzamere wereld. Repair Teens reikt de jongeren daarbij niet alleen STEM-kennis en -vaardigheden aan, maar geeft hen via het concept ook informele 21ste-eeuwse vaardigheden mee, zoals ondernemerszin, digitale vaardigheden, samenwerken, probleemoplossend denken, en zorg dragen voor omgeving en natuur. Dat moet hen inspireren om in hun verdere studies en loopbaan STEM als een positieve en evidente keuze te zien.

Met de focus op onderhoud en repair wil Repair Teens de jongeren in het bijzonder enthousiasmeren voor het belang van onderhoud en herstel als onderdeel van de circulaire economie en een betere doorstroming van jongeren naar onderhoudsberoepen in industriële bedrijven helpen realiseren.

Via een STEM-oproep van VLAIO en met behulp van tal van partners is dit project tot stand gekomen.

Ontdek onze partners